Ünnepi kisokos

Kellemes húsvéti ünnepeket!

Gyakran beleszaladunk az ünnepek nagybetűs írásmódjába, pedig semmilyen szabály nem indokolja. És bármilyen különleges alkalom is, a kisbetűs írásmód a helyes, hiszen nem tulajdonnévről van szó. 

Talán a legérthetőbben úgy tudjuk elmagyarázni, hogy a nagybetű indokoltsága a mondatkezdés és tulajdonnév, minden egyéb esetben kisbetű használatos.
Míg a tulajdonnevek beazonosítanak, addig az utóbbi időben kezd helytelenül terjedni, hogy érzelmeink kifejezésére is alkalmazzuk kapszlokkal a kezdőbetűket. 

Az erős lelki töltéssel rendelkező közszók (pl: édesanyám, haza), egyes ünnep- és eseménynevek, a tradíciók tisztelete (vagy csak a rossz megszokás) gyakran arra sarkallja a tollforgatót, hogy helytelenül írja. Ez azonban inkább az elbizonytalanodó betűhasználatot, a stabil tudás hiányát jelzi.


Mit mond a helyesírási szabályzat?

"Kis kezdőbetűvel írjuk az ünnepneveket, a nevezetes napokat, a rövidebb-hosszabb időszakokat, a történelmi eseményeket jelentő szavakat, szókapcsolatokat (bár olykor nem kicsi az érzelmi töltésük): március tizenötödike, a felszabadulás napja, május elseje, az alkotmány ünnepe, karácsony, húsvét, anyák napja, nemzetközi nőnap, pedagógusnap, vasutasnap, ötéves terv, a honfoglalás, a mohácsi vész, a szabadságharc, a debreceni országgyűlés, a francia forradalom, a nagy októberi szocialista forradalom, a nagy honvédő háború, stb."

Hasonló problémába ütközünk még a népcsoportoknál, de a rosszul bevett gyakorlat ellenére kisbetűvel írandó, magyarok. (Ellenkező esetben az illető túl nagy jelentőséget tulajdonít nemzeti hovatartozásának.) Bónusz, amikor a mondat közepén valaki az én személyes névmást kiemeli nagybetűvel - kábé, mint az önlájk...


Felkiáltójel!

Nem ténymegállapítás, így a felkiáltójel adja vissza a jókívánság töltetét. Bár a "kívánok / kívánunk" kijelentő módú igealak, de beszédaktust tartalmaz, így az igében benne van a cselekvés, tehát ezért NEM pont kerül a mondat végére.

Kiemelt kép: Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok!

A szilvesztert, mivel december 31-re értjük és nem személyre, kicsivel írandó. Ahogy az ünnepi köszöntő is: Boldog új évet kívánok! - csak a mondatkezdés nagybetű. (Ugyanez érvényes a karácsonyi jókívánságunk soraira is: Boldog karácsonyt!, Kellemes ünnepeket!)

Boldog új évet kívánok!

új év vagy újév?

újév = január 1-je, de ugye új évet kezdünk.


Az új év különírása egész évre kiterjed, míg az újév egybeírva csak az esztendő első napjára érvényes. Utóbbi sem azt jelenti, hogy a címzettnek a többi napja kellemetlen legyen, hanem azt, hogy január másodikán már nem használhatjuk. Értelmezd: újévi malac, újévi lencse. Tehát, ha a boldogságot egész évre szánjuk, akkor a különírt alak a helyes verzió: Boldog új évet kívánok!, Boldog új esztendőt!

Rövidítve: Búék, betűk között pontok nélkül. A magyar (népnevek kis betű) nyelvben nem teszünk pontot a betűszavakba, mozaikszavakba.