Romantikus legenda

Romantikus legenda

A fotón látható asszony már olyan rég vár szerelmére, hogy közben kővé dermedt a ház erkélyén. Egy titokzatos nőalak sóvárgó pillantása...

A legenda szerint:

Tudtad, hogy Budapesten a Thököly úton áll egy ház, melynek ajtó nélküli erkélyén egy női szobor áll? 


Az első világháború idején a lakásban egy fiatal házaspár élt. A férfinak a háború alatt a frontra kellett utaznia. Ifjú felesége hűségesen várta, míg egy nap a férfi halálhírét hozták, amit a felesége nem hitt el. Úgy érezte, hogy a férfi él, és egy napon hazatér hozzá. Attól kezdve minden nap minden percét az erkélyen állva töltötte, és várta, hogy a szeretett férfi hazatérjen.

Akkoriban spanyolnátha-járvány tombolt, és a fiatalasszony is megbetegedett. Utolsó leheletéig várta haza szerelmét, végül az erkélykorlátra támaszkodva, az utcát fürkészve érte a halál. Nem tudhatta meg, hogy reménye beigazolódott: halála után egy nappal férje hazatért a frontról. A megözvegyült tiszt vigasztalhatatlan volt. Mély fájdalmában szobrot állíttatott hűséges kedvesének, az erkély ajtaját pedig befalaztatta, hogy többé senki ne léphessen ki rajta.

Ez az igaz szerelem!

Ha mindenkinek bepárásodott a szeme a romantikus, már-már Elfújta a szél magasságokba emelkedő történettől, ki kell ábrándítanunk. A sztoriból egyetlen szó sem igaz. Egy érzelmi mese, a nőalak csupán egy díszítőelem, és az erkély sem valódi. 


Mi az igazság?

A házat Ybl Lajos, Ybl Miklós unokaöccse tervezte Pápai Manó varrógép kereskedő rendelésére (lányának építtette). Dr. Ybl Ervin művészettörténész, a palota építőjének fia nyilatkozta az Esti Hírlap hasábjain keresztül 1958-ban:

A harmadik egyetemi évemet a párizsi Sorbonne-on végeztem, és beutaztam egész Franciaországot, hogy a műemlékeit tanulmányozzam. Egy alkalommal Bourges-ban jártam, ott láttam Jacques Coeurnek, VII. Károly francia király dúsgazdag pénzügyminiszterének XV. századi nagyszerű, kései gót palotáját, melynek bejárata mellett jobbra és balra egy kőből faragott kitekintő férfi és nő figyeli hogy ki akar a kapun belépni. Hazatérve elhoztam e palota képét, s megmutattam atyámnak.


Ezt csodálta meg:

Bourges palota

A szobrok, melyek megihlették a budapesti villa oromzatának díszítésére:

szobrok Bourges

Édesapja szabadkezet kapott, hogy itthon is megvalósítsa mindezt. "Ez az eszme annyira megtetszett neki, hogy a Pápai villa számára is faragtatott ilyen figyelő női alakot Ligeti Miklóssal."

S bár a történet legenda, mégis biztosak vagyunk abban, hogy még unokáink is ismerni fogják.


Felhasznált források: Tripsinthecity, nlc.