Nikola Tesla és a nők

Nikola Tesla és a nők

Egy zseniális feltaláló, aki kortársai szerint kifejezetten népszerű volt a nők körében, ugyanakkor egyetlen kapcsolata sem ismert. Visszaemlékezései alapján önmegtartóztatása nagy szerepet játszott kibontakozásában. Kiemelt kép: Nikola Tesla egy fiatal lányt úszni tanított New Yorkban, 1900-ban.


A vele készült interjú eredetije a texas-i Galveston Daily News 1924. augusztus 10-i számában olvasható. 

1. "Mindig úgy gondoltam a nőkre, mint akik birtokában vannak azoknak a kifinomult szellemi és lelki tulajdonságoknak, amelyek e tekintetben sokkal magasabb rendűvé teszik őket a férfiakkal szemben. Jelképes értelemben felmagasztaltam, és bizonyos fontos tulajdonságok szerint rangsorban jóval a férfiak elé helyeztem őket. Imádkoztam az általam felmagasztalt teremtmény lábai előtt, és mint minden jó hívő érdemtelennek tartottam magam az imádatom tárgyához.

De mindez már a múlté. Tiszteletteljes imádatom lágy hangú gyengéd nőideálja csaknem kihalt már. Helyét átvette az a nő, aki úgy véli, hogy az életben a legnagyobb sikert akkor éri el, ha amennyire csak lehet, férfiként viselkedik, öltözködésben, beszédben, sportban és mindenféle tevékenységben."

2. "A női elme ugyanolyan szellemi képességeket és fejlettséget mutat, mint a férfi, és ahogy a generációk múlnak, ez a képesség csak növekszik. Az átlagos nő ugyanolyan képzett lesz, mint az átlagos férfi, aztán képzettebb, mivel agyának alvó képességeit a több évszázados pihenés után olyan mértékben lehet ingerelni, hogy az egyre csak erősebbé és fejlettebbé válik. A nő figyelmen kívül fogja hagyni a hagyományokat, és fejlődésével meglepetést okoz majd a kultúránkban."

3. "A nők igyekezete az új területek meghódítása érdekében és a vezető pozíciók fokozatos megszerzésének kényszere először tompítja, majd végül meg is szünteti a női érzékenységet, elfolytja az anyai ösztönöket, és így a házasság, illetve az anyaság ijesztővé válik, az emberi civilizáció pedig egyre jobban a méhek tökéletes társadalmára fog hasonlítani.

Ennek jelentősége a méhek társadalmát uraló elvben keresendő, ami a legjobban szervezett és legértelmesebben irányított rendszer az összes állati forma között, melyben az anyaság az életben maradás mindent felülíró ösztöne fölé, isteni szintre emelkedik."


4. "A világ már rengeteg tragédiát élt meg, de ezek közül számomra a jelen gazdasági helyzet a legszomorúbb, ahol a munkaerőpiacon a nők a férfiakkal konkurálnak. Sok szakmában és iparágban már teljesen ki is szorították őket. Ez a tendencia számomra egyértelműen a civilizáció hanyatlásának jele."

5. "Ha az üzleti életben nők versenyre kelnek a férfiakkal, akkor tönkreteszik azt a hagyományt, aminek az eddigi lassú, de folytonos fejlődést köszönhettük."

6. "Lehet, hogy az emberi társadalom számára a férfi felesleges. Bevallom, nem tudom. Ha azonban a nők elkezdnek így gondolkodni - és sajnos rengeteg példával szolgálhatunk arra, hogy bizony így gondolkodnak rólunk - akkor a civilizációnk a világ történetének legszörnyűbb korszakába fog lépni."

7. "A civilizációnk egy olyan szintre fog süllyedni, amit a méheknél, hangyáknál és más rovaroknál figyelhetünk meg, ahol a hímeket könyörtelenül elpusztítják. A matriarchális uralomban a nők szabályai uralkodnak. A nőstények dominálnak, míg a hímek ki vannak szolgáltatva az ő könyörületüknek. A hímeket csak a fajfenntartásban játszott nélkülözhetetlen szerepük miatt tekintik valamennyire fontosnak."

8. "Úgy tűnik, a nők ma nem akarják ezt a régi fajta együttműködést. Irányítani és uralkodni akarnak. Azt akarják, hogy felnézzenek rájuk, ahelyett, hogy ők néznének fel a férfiakra."


9. "Ha valamin változtatni akarunk, akkor a figyelembe kell vennünk a változtatás lehetséges eredményét. A véleményem szerint azonban ennek a változásnak egyik másik eredménye meglehetősen kétséges. A nők valójában vesztesei ennek a változásnak, hiába hiszik győztesnek magukat. Hiányzik az életükből az elégedettség. Ambiciózusak abban, hogy mindent megszerezzek maguknak, még akkor is, ha természetes adottságaik ezt nem teszik mindig lehetővé. Gyakran elfelejtik, hogy nem lehet minden nőből ünnepelt primadonna vagy filmsztár."

10. "A nők elégedetlensége  teszi a mai életet túlfeszítetté. A felpörgött tempó, amit azok a nyughatatlan emberek diktálnak, akik nem tudták elérni azt, amire a természet adta tehetségük és tulajdonságaik alapján predesztináltak lennének, egy rossz világot eredményez."

11. "Nekem úgy tűnik, hogy bármi, ami a manapság mindenhol megfigyelhető elégedetlenséget növeli, rossz hatással van az életünkre. Azok a nők, akik arra törekednek, hogy a férfiakat azok saját játékában győzzék le, a meccs végére az üzleti vagy szakmai életben aratott sikereknél valami sokkal fontosabbat veszítenek el."

12. "A történelem tele van nem mindennapi nők csodával határos befolyásával. Gondoljunk csak a nagy emberek édesanyjaira. Az ő befolyásuk, hatalmuk azonban soha nem arra irányult, hogy megsemmisítsék a férfiakat, de még csak versenyezni sem akartak soha velük."

A fentiekben Nikola Tesla nézeteit ismerhettük meg a nőkről saját szavaival, függetlenül attól, hogy bárki egyetért-e. 1943-ban magányosan és elszigetelten halt meg, aki zsenialitásával vitathatatlanul az emberiség legnagyobbjai közé került. Amikor mai életünket nézzük, Nikola Tesla valójában minden nap körülöttünk van.

Ez is érdekelhet: Nikola Tesla gyerekkora


Megosztás